top of page
GDPR_edited.jpg

Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

Představení zásad zpracování osobních údajů

Tento dokument jsme vyhotovili s cílem poskytnout Vám informace o osobních údajích, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme, využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaký je účel jejich shromažďování, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a způsoby jejich zabezpečení.

Vztahy, které s námi navazujete v souvislosti s našimi službami zprostředkování zaměstnání, se řídí našimi Obecnými podmínkami.

Berte, prosím, na vědomí, že pokud nesouhlasíte se zpracováváním Vašich osobních údajů či se zásadami ochrany soukromí, nemůžete našich služeb využívat.

Nabízíme služby zaměstnanecké agentury. Osobně, prostřednictvím internetových stránek www.visionservis.cz, nebo jinými způsoby, včetně partnerských internetových stránek nebo sociálních médií. Tento dokument o zpracovávání osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím výše zmíněných platforem nebo dalšími způsoby s těmito platformami spojenými.

Společnost Visionservicies, s.r.o. jako správce Vašich osobních údajů

Visionservicies, s.r.o., IČO: 07197900, se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (Obecné nařízení o ohraně osobních údajů), rozhodujeme o účelech a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, aby Vaše osobní údaje byly řádně zabezpečeny. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí nejmodernějších technologií, vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procesy sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

Správce, Visionservicies, s.r.o. nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.[LB1] 

 

Důvody zpracovávání Vašich osobních údajů

Ať už hledáte zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát, poskytujete nám svůj životopis (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem dozvědět se informace o zaměstnání (písemně, elektronicky,  prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky apod.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb. Všechny naše služby souvisí s hledáním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů a osobním rozvojem.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně z legitimních důvodů. Není-li uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání s jejich výslovným souhlasem nebo v souvislosti s plněním smlouvy, kterou spolu uzavíráme. Pokud uchováváme vaše osobní údaje, například kvůli soudním sporům, zakládá se zpracovávání na našem legitimním zájmu. Jakékoliv sdílení osobních údajů kandidátů s našimi smluvními partnery je vždy s Vaším souhlasem.

Jaké zpracováváme osobní údaje?

Zpracovávat můžeme osobní údaje či kategorie osobních údajů a u každého kandidáta zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Vemte, prosím, na vědomí, že níže uvedené příklady nemusejí být vyčerpávající:

 • Akademický titul

 • Jméno a příjmení

 • Dosažené vzdělání

 • Adresa trvalého bydliště

 • Kontaktní adresa

 • Státní příslušnost

 • Datum a místo narození

 • Rodné číslo

 • Telefonní číslo

 • e-mailová adresa

 • Očekávaná odměna

 • Očekávaný mzda

 • Kategorie ŘP

 • Informace z CV

 • Informace z uživatelského účtu na našich webových stránkách

 • Informace z příloh Vašich odpovědí na inzeráty

 • Vaše žádosti o informace

 • Pracovní zkušenosti

 • Informace o předchozím zaměstnání

 • Informace o současném zaměstnání

 • Informace o registraci na ÚP

 • Fotografie

 • Odkazy na Vaše profily na sociálních sítích a jeho obsah

 • Informace o nástupu do zaměstnání, výši mzdy, ukončení zaměstnání

 • Jazykové znalosti

 • Speciální dovednosti

 • Znalosti a profesní kvalifikace

 • Hodnocení osobnostních charakteristik

Účely zpracovávání Vašich osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti personální agentury a pomáhá nám poskytovat související služby, které zahrnují reakci na Vaši odpověď na inzerát a korespondenci mezi Vámi a Vašimi potenciálními zaměstnavateli v průběhu příjímacího procesu. Dále údaje zpracováváme za marketingovými a statistickými účely, z našeho legitimního zájmu.

Osobní údaje shromažďujeme, abychom Vám ulehčili náborový proces a klientům pak vyhodnocení Vašich zkušeností, kvalifikací a vhodnosti pro pracovní pozice, o které máte zájem. Vyhodnocujeme, zda jste vhodným kandidátem pro danou pozici, a že vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti jsou v souladu s požadavky inzerované pozice, a odměna zase s Vašimi očekáváními. Tím, že přijmete tyto Zásady ochrany soukromí, souhlasíte s profilováním svých osobních údajů.

Na našich webových stránkách lze k odpovědím na inzeráty na konkrétní pozice přikládat přílohy. Přílohy zasíláte dobrovolně a poskytnuté osobní údaje v přílohách zpracováváme pro účely vyhodnocení vaší vhodnosti jako kandidáta pro nabízenou pozici.

 Váš profil na našich webových stránkách Vám umožňuje propojit Vaši odpověď na pracovní inzerát s Vašimi účty na sociálních sítích LinkedIn, Facebook, apod. Pokud se rozhodnete, že uvedete odkaz na svůj účet na sociálních sítích, můžeme zpracovávat nejen tento odkaz a data na Vašich účtech, samozřejmě pouze v souvislosti s naší činností zprostředkovatele zaměstnání.

Zdroje získávání osobních údajů

Většinu zpracovávaných osobních údajů, získáváme přímo od Vás prostřednictvím našich webových stránek, z odpovědí na inzeráty, na veletrzích a dalších akcích, z Vašich vizitek, apod. Někdy obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, z pracovních portálů, od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné dohody.

Doba uchovávání Vaši osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu, za jakým je zpracováváme. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let od okamžiku, kdy jste naposled uzavřeli smlouvu s námi nebo naším klientem, ale ne méně než 7 let od okamžiku poskytnutí souhlasu, pokud tento dříve neodvoláte a/nebo svůj profil nesmažete. Shledáme-li, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými jsou zpracovávány, smažeme je.

Přenášení Vašich osobní údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje výslovně za účelem našich aktivit jako zprostředkovatele zaměstnání, a abychom poskytovali s tím související služby, přenášíme Vaše údaje zaměstnavatelům shánějícím zaměstnance na inzerované pozice nebo na inzeráty vytvořené společností Visionservicies, s.r.o. V takovém případě jsou společnost Visionservicies, s.r.o. a potenciální zaměstnavatel nezávislými správci Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto informačního dokumentu mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Pokud to bude nutné pro splnění účelu zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění našich zákonných povinností či smluvních závazků, pro ochranu našich legitimních zájmů nebo pokud to bude plynout z Vašeho souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje převést externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, ve které musí tito dodavatelé zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje mohou rovněž být využity za účelem zprostředkování zahraničních pracovních nabídek. Toto zpracování bude prováděno pouze na základě Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Berte však prosím na vědomí, že ne vždy se musíme řídit Vašimi požadavky na zrušení, omezení a přenositelnost a stejně tak vašimi námitkami. Případ od případu budeme přezkoumávat naše právní závazky a z těchto práv mohou být činěny výjimky.

Rovněž máte právo adresovat svůj nárok, stížnost či jiný dotaz přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111

Marketingová komunikace

Kromě jiných účelů, můžeme Vaše osobní údaje rovněž využít k tomu, abychom Vám zasílali komerční sdělení týkající se našich služeb zprostředkovatele zaměstnání, a to jak e-mailem, tak prostřednictvím SMS. Vaše údaje pro tento druh komunikace nevyužíváme, pokud jste jako příjemce tuto možnost odmítli. Zpracování je v tomto případě odůvodněno naším legitimním zájmem.

Máte právo kdykoliv si zvolit, že nechcete dostávat komerční sdělení. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu katerina.ruzickova@visionservis.cz

 

Můžete tak učinit rovněž tím, že vyplníte náš kontaktní formulář na internetových stránkách visionservis.cz

Ne všechny zprávy, které Vám zasíláme, jsou komerčními zprávami. Vaše kontaktní údaje rovněž využíváme ke komunikaci s Vámi, např. pro zasílání informací o změnách Obecných podmínek nebo těchto zásad zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme použít rovněž pro remarketing a cílené reklamy na našich internetových stránkách a rovněž stránkách třetích stran a sociálních sítích Facebook, Instagram, apod.

 

bottom of page